Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om näringsrätt och näringstillstånd

Lagförslaget om näringsrätt och näringstillstånd har skickats på remiss till:

 • Företagarna på Åland
 • Ålands näringsliv
 • Regeringskansliet vid Ålands landskapsregering
 • Finansavdelningen vid Ålands landskapsregering
 • Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering
 • Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering
 • Social- och miljöavdelningen vid Ålands landskapsregering
 • Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering
 • Datainspektionen
 • Högskolan på Åland
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Åländsk Center r.f.
 • Liberalerna på Åland r.f.
 • Moderat Samling på Åland r.f.
 • Ålands Socialdemokrater
 • Obunden Samling
 • Hållbart Initiativ
 • Ålands Framtid
 • Ålands Demokrati
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Patent- och registerstyrelsen
 • Statens ämbetsverk på Åland
 • Ålands tingsrätt/Ålands förvaltningsdomstol
 • Ålands fredsinstitut
 • Nya Åland
 • Ålandstidningen
 • Ålands Radio och Tv Ab

Remisstiden går ut den 1 september 2021.

Publicerad 18.6.2021 kl. 08:44
Uppdaterad 18.6.2021 kl. 08:44