Lagförslag om ny landskapslagstiftning om socialvård

Lagförslaget om ny landskapslagstiftning om socialvård har skickats på remiss till

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands omsorgsförbund k.f.
 • Oasen boende- och vårdcenter
 • Ålands hälso- och sjukvård
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands gymnasium
 • Högskolan på Åland
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Datainspektionen
 • Äldrerådet i Eckerö kommun
 • Föglö kommuns äldreomsorgsdirektion
 • Lemlands kommuns äldreråd
 • Äldrerådet i Mariehamns stad
 • Stiftelsen Hemmet r.s.
 • Räddningsverket
 • Räddningsområde Ålands landskommuner
 • Landskapsalarmcentralen
 • Ålands folkhögskola
 • Södra Ålands högstadiedistrikt
 • Norra Ålands högstadiedistrikt
 • LR social- och miljöavdelningen, hälso- och sjukvårdsbyrån
 • LR utbildnings- och kulturavdelningen
 • FOA-Å JHL-samorgansiation på Åland
 • Akava-Åland r.f.
 • Tjänstemannaorganisationerna på Åland, Tcå r.f.
 • Tehy r.f.
 • Talentia r.f.
 • Ålands handikappförbund r.f.
 • Andning & Allergi Åland r.f.
 • Demensföreningen r.f.
 • Diabetesföreningen på Åland r.f.
 • De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
 • Föreningen vårt hjärta r.f.
 • Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f.
 • Intresseföreningen för psykisk ohälsa, Reseda
 • Ålands Autismspektrumförening r.f.
 • Ålands Cancerförening r.f.
 • Ålands Hörselförening r.f.
 • Ålands neurologiska förening r.f.
 • Ålands Reumaförening r.f.
 • Ålands synskadade r.f.
 • Emmaus Åland
 • Ung resurs
 • Klubbhuset Pelaren
 • Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland
 • Rädda Barnen på Åland r.f.
 • Mariehamns pensionärsförening r.f.
 • Norra Ålands pensionärer r.f.
 • Björkkö Ab
 • Ålands motivations- och behandlingscenter Ab

Remisstiden går ut den 27 februari 2019.

Publicerad 17.1.2019
Uppdaterad 24.1.2019