Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om ny offentlighetslagstiftning

Följande lagförslag om ny offentlighetslagstiftning har skickats på remiss till

 • Avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
 • Partigrupperna i Ålands lagting
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB
 • Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands gymnasium
 • Högskolan på Åland
 • Ålands folkhögskola
 • Ålands musikinstitut
 • Fordonsmyndigheten
 • Ålands ombudsmannamyndighet, ÅOM
 • Ålands sjösäkerhetscentrum
 • Datainspektionen
 • Ålands energimyndighet
 • Lotteriinspektionen
 • Upphandlingsinspektionen
 • Landskapsrevisionen
 • Ålands kulturdelegation
 • Ålands lagtingskansli
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Kommunalförbunden
 • Åda Ab
 • Ålands förvaltningsdomstol
 • Högsta förvaltningsdomstolen
 • Statens ämbetsverk på Åland
 • Ålands Radio och Tv Ab
 • Nya Åland
 • Ålandstidningen
 • Ålands näringsliv
 • Justitieministeriet

Remisstiden går ut den 18 juni 2020.

Publicerad 14.4.2020 kl. 10:14
Uppdaterad 14.4.2020 kl. 10:14