Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om ny serviceprocess för arbetssökande

Ett lagförslag om ny serviceprocess för arbetssökande har skickats på remiss till

 • Ålands kommunförbund k.f.
 • Mariehamns stad
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS
 • Akava-Åland r.f.
 • FFC:s lokalorganisation på Åland r.f.
 • FOA-Å r.f.
 • Finlands sjömansunion Ålandsavdelning r.f.
 • TCÅ r.f.
 • ÅTFC r.f.
 • Tehys fackavdelning på Åland r.f.
 • Åland kommunala avtalsdelegation
 • Ålands skeppsbefäl r.f.
 • Företagarna på Åland r.f.
 • Ålands näringsliv
 • Rederierna i Finland r.f.
 • Ålands handikappförbund r.f.
 • Avdelningarna vid landskapsregeringen

Remisstiden går ut den 21 december 2021.

Publicerad 29.11.2021 kl. 12:00
Uppdaterad 29.11.2021 kl. 12:00