Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om ny vägtrafiklagstiftning

Ett lagförslag om ny vägtrafiklagstiftning har skickats på remiss till

 • Finansavdelningen vid Ålands landskapsregering
 • Social- och miljöavdelningen vid Ålands landskapsregering
 • Utbildnings- och kulturavdelningen vid Ålands landskapsregering
 • Näringsavdelningen vid Ålands landskapsregering
 • Infrastrukturavdelningen vid Ålands landskapsregering
 • Ålands polismyndighet
 • Fordonsmyndigheten
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB
 • Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
 • Ålands gymnasium
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands miljöservice k.f., MISE
 • Ålands producentförbund
 • Ålands näringsliv
 • Ålands Trafikskolornas förening r.f.
 • Ålands motorklubb r.f.
 • Ålands Yrkesbilägarförening ÅYBF r.f.
 • Mariehamns åkeriförening
 • Ålands ömsesidiga försäkringsbolag
 • Pohjola försäkring 
 • Lokaltapiola Åland
 • Statens ämbetsverk på Åland
 • Åklagarmyndigheten
 • Ålands tingsrätt
 • Ålands förvaltningsdomstol
 • Ålands rättshjälpsbyrå
 • Skatteförvaltningen
 • Gränsbevakningsväsendet
 • Mariehamns tull
 • Mariehamns räddningsverk
 • Räddningsområde Ålands Landskommuner, RÅL
 • Åland brand- och räddningsförbund
 • Rädda barnen på Åland
 • Ålands handikappförbund
 •  Kommunernas socialtjänst k.f.
 • Föreningen Hem och Skola vid Eckerö grundskola r.f.
 • Källbo Hem och Skola r.f.
 • Föreningen Hem och Skola vid Föglö grundskola r.f.
 • Hem och Skola i Hammarland r.f.
 • Föreningen Hem och Skola vid Kyrkby Högstadieskola r.f.
 • Södersunda Hem och Skola r.f.
 • Vikingaåsens Hem och Skola r.f.
 • Föreningen Hem och Skola på Kökar r.f.
 • Hem och Skola i Lemland r.f.
 • Lumparlands Hem och Skola r.f.
 • Föreningen Hem och Skola vid Övernäs skola i Mariehamn r.f.
 • Hem och Skola-föreningen i Ytternäs skola r.f.
 • Strandnäs Hem och Skola r.f.
 • Hem och Skola i Sund r.f.
 • Föreningen Hem och Skola vid Vårdö grundskola r.f.
 • Jaktvårdsföreningarna i 
  • Brändö
  • Eckerö
  • Finström
  • Föglö
  • Geta
  • Hammarland
  • Jomala
  • Kumlinge
  • Kökar
  • Lemland 
  • Lumparland
  • Saltvik
  • Sottunga
  • Sund
  • Vårdö
 • Widman & Co.
 • DKCO Advokatbyrå Ab
 • Carlsson Wingert Eb
 • Bäck Advokatbyrå
 • Juristbyrå Björkqvist Björkqvist Ab
 • Cityjuristerna Ab
 • Advokatbyrån Lena Laitinen
 • Juridisk byrå Ken Lindberg Ab
 • Ålands juristkonsult
 • Svante Fagerlund juristbyrå
 • MHD Advokatbyrå Ab
 • Sara Karlman juristbyrå
 • Vindicera juridisk byrå Ab
 • Juristcenter Ab

Remisstiden går ut den 17 oktober 2022.

Publicerad 22.6.2022 kl. 15:46
Uppdaterad 22.6.2022 kl. 15:46