Lagförslag om ny vallag för Åland

Lagförslaget om ny vallag för Åland har skickats på remiss till:

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Liberalerna på Åland
 • Moderat Samling på Åland
 • Obunden Samling
 • Åländsk Center
 • Åländsk Demokrati
 • Ålands Framtid
 • Ålands Socialdemokrater
 • Befolkningsregistercentralen
 • Centralnämnden för lagtingsval
 • Lagtinget
 • Statens ämbetsverk på Åland
 • Åda Ab
 • Ålands handikappförbund r.f.
 • Ålands kommunförbund k.f.

Remisstiden går ut den 5 oktober 2018.

Publicerad 13.7.2018
Uppdaterad 13.7.2018