Lagförslag om ny vattenlag

Ett lagförslag om ny vattenlag har skickats på remiss till

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands  kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands näringsliv
 • Ålands Natur och Miljö r.f.
 • Visit Åland
 • Ålands producentförbund r.f.
 • Ålands hushållningssällskap r.f.
 • Leader Åland r.f.
 • Ålands skogsvårdsförening r.f.
 • Ålands fiskodlarförening r.f.
 • Ålands fiskare r.f.
 • Ålands fiskevårdsförening r.f.
 • Ålands vatten
 • Tjenan vatten
 • Brändö Vatten
 • Sundets Vatten
 • Storby Vatten
 • Bocknäs Vatten
 • Västra Sunds Vatten
 • Östersjöfonden
 • Husö biologiska station

Remisstiden går ut den 26 april 2019.

Publicerad 25.3.2019
Uppdaterad 25.3.2019