Lagförslag om nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar

Lagförslaget om nya bestämmelser om körkortsingripanden och införande av traktorbilar har skickats på remiss till:

  • Ålands tingsrätt
  • Polisen
  • Polisstyrelsen på Åland
  • Ålands trafikskolor
  • Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag
  • OP försäkringar på Åland
  • Lennart Nord/LR
  • Catharina Smiderstedt/LR
  • Fordonsmyndigheten

Remisstiden går ut den 25 mars 2019.

Publicerad 6.3.2019
Uppdaterad 6.3.2019