Lagförslag om privat hälso- och sjukvård

Ett lagförslag om privat hälso- och sjukvård har skickats på remiss till:

  • Ålands näringsliv
  • Företagarna på Åland
  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
  • Ålands hälso- och sjukvård
  • Ålands ombudsmannamyndighet
  • Ålands statistik- och utredningsbyrå
  • Datainspektionen
  • Social- och hälsovårdsministeriet

Remisstiden går ut den 4 oktober 2023.