Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om resebyråverksamhet

Ett lagförslag om resebyråverksamhet har skickats på remiss till

  • Ålands näringsliv
  • Företagarna på Åland
  • Företagen som är anmälda enligt landskapslagen (1975) om resebyråer
  • Konkurrens- och konsumentverket
  • Arbets- och näringsministeriet
  • Visit Åland
  • Finansavdelningen vid Ålands landskapsregering

Remisstiden går ut den 1 december 2021.

Publicerad 5.11.2021 kl. 14:31
Uppdaterad 5.11.2021 kl. 14:31