Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om skydd för visselblåsare

Lagförslaget om skydd för visselblåsare har skickats på remiss till

 • Fordonsmyndigheten
 • Fastighetsverket
 • Datainspektionen
 • Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)
 • Upphandlingsinspektionen
 • Ålands energimyndighet
 • Ålands kommunförbund
 • Södra Ålands högstadiedistrikt k.f.
 • Ålands gymnasium
 • Ålands polismyndighet
 • Mariehamns stad
 • Kommunernas socialtjänst (KST)
 • Oasen k.f.
 • Posten Ab
 • Paf Ab
 • Offentliga Ålands it-bolag (ÅDA)
 • Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands landskapsregering
 • Infrastrukturavdelningen, Ålands landskapsregering
 • Social- och miljöavdelningen, Ålands landskapsregering
 • Näringsavdelningen, Ålands landskapsregering
 • Regeringskansliet, Ålands landskapsregering
 • Finansavdelningen, Ålands landskapsregering

Remisstiden går ut den 20 januari 2022.

Publicerad 9.12.2021 kl. 11:19
Uppdaterad 9.12.2021 kl. 11:19