Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning

Lagförslaget om tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning samt förslag till landskapsförordning om personal inom specialomsorger av utvecklingsstörda har skickats på remiss till

  • Kommunernas socialtjänst k.f.
  • Ålands handikappförbund r.f.
  • De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.
  • FOA-Å JHL-samorganisation på Åland
  • Akava-Åland r.f.
  • Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f.
  • Tehy Åland r.f.
  • Talentia Åland r.f.

Remisstiden går ut den 30 oktober 2020.

Publicerad 29.9.2020 kl. 12:58
Uppdaterad 29.9.2020 kl. 12:58