Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om tillämpning på Åland av nya arbetstidslagen

Lagförslaget om tillämpning på Åland av nya arbetstidslagen har skickats på remiss till:

 • Datainspektionen
 • Fordonsmyndigheten
 • Högskolan på Åland
 • Lotteriinspektionen
 • Upphandlingsinspektionen
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet
 • Ålands energimyndighet
 • Ålands folkhögskola
 • Ålands gymnasium
 • Ålands hälso- och sjukvård
 • Ålands kulturdelegation
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
 • Ålands musikinstitut
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands sjösäkerhetscentrum
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Landskapsregeringens avdelningar samt avtalschef
 • Akava-Åland r.f.
 • Fackorganisationen för offentligt anställda på Åland, FOA-Å r.f.
 • Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f.
 • Tehys fackavdelning på Åland r.f.
 • Ålands Tekniska Funtionärsorganisationers Centralförbund
 • Ålands kommunförbund
 • Kommunernas socialtjänst

Remisstiden går ut den 5 april 2021 kl. 15.00.

Publicerad 3.2.2021 kl. 11:25
Uppdaterad 3.2.2021 kl. 11:25