Lagförslag om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen

Lagförslaget om tillgängliga webbplatser och mobila applikationer inom förvaltningen har skickats på remiss till

 • Avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB
 • Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
 • Ålands polismyndighet
 • Ålands gymnasium
 • Högskolan på Åland
 • Ålands folkhögskola
 • Ålands musikinstitut
 • Fordonsmyndigheten
 • Ålands ombudsmannamyndighet
 • Ålands sjösäkerhetscentrum
 • Datainspektionen
 • Ålands energimyndighet
 • Lotteriinspektionen
 • Ålands kulturdelegation
 • Ålands lagtings kansli
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands omsorgsförbund
 • Oasen boende- och vårdcenter
 • Ålands miljöservice Mise
 • Norra Ålands högstadiedistrikt
 • Södrad Ålands högstadiedistrikt
 • Åda Ab
 • Ålands förvaltningsdomstol
 • Statens ämbetsverk på Åland
 • Ålands handikappförbund

Remisstiden går ut den 31 augusti 2018.

Publicerad 15.6.2018
Uppdaterad 10.8.2018