Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om upphävande av affärstidslag

Lagförslaget om upphävande av affärstidslag har skickats på remiss till

 • Ålands näringsliv
 • Visit Åland
 • Företagarna på Åland
 • Ålands Natur och Miljö r.f.
 • FFC:s lokalorganisation på Åland
 • PAM Servicefacket på Åland
 • Ålands prosteri
 • Ålands polismyndighet
 • Socialvårdsbyrån vid landskapsregeringens social- och miljöavdelning
 • Utbildningsbyrån vid landskapsregeringens utbildnings- och kulturavdelning
 • Ålands kommunförbund
 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun

Remisstiden går ut den 7 augusti 2020, kl. 15.00.

Publicerad 2.6.2020 kl. 15:09
Uppdaterad 30.6.2020 kl. 10:26