Lagförslag om vattenlag

Ett lagförslag om vattenlag har skickats på remiss till

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands näringsliv
 • Företagarna på Åland
 • Ålands producentförbund
 • Ålands fiskare
 • Ålands fiskodlarförening
 • Ålands skogsvårdsförening
 • Visit Åland
 • Ålands hushållningssällskap
 • Ålands natur och miljö
 • Rädda Lumparn
 • Östersjöfonden
 • Husö biologiska station
 • Ålands Vatten
 • Miljöministeriet

Remisstiden går ut den 24 januari 2023.