Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Lagförslag om vidareutnyttjande av information från offentlig sektor

Lagförslagen om vidareutnyttjande av information från offentlig sektor har skickats på remiss till

 • Fordonsmyndigheten
 • Ålands statistik- och utredningsbyrå, ÅSUB
 • Datainspektionen
 • Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS
 • Högskolan på Åland
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Lotteriinspektionen
 • Upphandlingsinspektionen
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS
 • Ålandsd ombudsmannamyndighet
 • Ålands energimyndighet
 • Ålands kommunförbund
 • Mariehamns stad
 • Kommunernas socialtjänst, KST
 • Ålands miljöservice, MISE
 • Kraftnät Åland Ab
 • Mariehamns energi Ab
 • Ålands Vatten Ab
 • Posten Ab
 • Offentliga Ålands it-bolag, ÅDA
 • Utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands landskapsregering
 • Infrastrukturavdelningen, Ålands landskapsregering
 • Social- och miljöavdelning, Ålands landskapsregering
 • Näringsavdelningen, Ålands landskapsregering
 • Regeringskansliet, Ålands landskapsregering
 • Finansavdelningen, Ålands landskapsregering
 • Landskapets fastighetsverk

Remisstiden går ut den 21 maj 2021.

Publicerad 27.4.2021 kl. 09:38
Uppdaterad 29.4.2021 kl. 09:58