Landskapsförordning om jordbruksrådgivningstjänster

En promemoria om landskapsförordning om jordbruksrådgivningstjänster har skickats ut på remiss till:

  • Ålands producentförbund
  • Ålands hushållningssällskap
  • Furulund Ab
  • Avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning

Remisstiden går ut den 28 april 2023.