Landskapsförordningar om ersättningar för djurhållning

Landskapsförordningar om ersättningar om djurhållning har skickats på remiss till

  • Ålands natur och miljö
  • Ålands producentförbund
  • Ålands hushållningssällskap
  • Ålands fåravelsförening
  • Föreningen Ålandsfåret
  • Ekologiska odlarna
  • Ålands landsbygdscenter
  • Social- och miljöavdelningen, miljöbyrån

Remisstiden går ut den 30 december 2022.