Landskapsförordningar om startstöd och investeringsstöd samt om godtagbara enhetskostnader för investeringar i jordbruket

En promemoria med förslag till landskapsförordning om startstöd och investeringsstöd samt blankettförordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i jordbruket har skickats på remiss till:

 • Ålands producentförbund
 • Ålands hushållningssällskap
 • Ålands näringsliv
 • Företagarna på Åland
 • Ålands fåravelsförening
 • Förening Ålandsfåret
 • Ekologiska odlarna
 • Andelsbanken
 • Ålandsbanken
 • Nordea
 • Furulund Ab
 • Ålands fruktodlarförening
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands landsbygdscentrum
 • Landskapsregeringens bygg- och energiteam
 • Landskapsregeringens  miljöbyrå
 • Avdelningarna vid landskapsregeringens allmänna förvaltning

Remisstiden går ut den 28 april 2023.