Promemoria om miljöersättning vid ekologisk produktion

En promemoria om landskapsförordning om miljöersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning till områden med naturliga begränsningar har skickats på remiss till

  • Ålands Natur och Miljö
  • Ålands producentförbund
  • Ålands hushållningssällskap
  • Ålands fåravelsförening r.f.
  • Föreningen Ålandsfåret r.f.
  • Ekologiska odlarna
  • Ålands fruktodlarförening
  • Ålands biodlarförening
  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
  • Social- och miljöavdelningen, Miljöbyrån

Remisstiden går ut den 27 februari 2023.