Utkast till landskapslag om barnomsorg och grundskola

Lagförslag nr 28/2018-2019, samt remissvaren hittar du i rutan Bilagor här intill.

Utkastet till landskapslag om barnomsorg och grundskola har skickats på remiss till:

 • Brändö kommun
 • Eckerö kommun
 • Finströms kommun
 • Föglö kommun
 • Geta kommun
 • Hammarlands kommun
 • Jomala kommun
 • Kumlinge kommun
 • Kökars kommun
 • Lemlands kommun
 • Lumparlands kommun
 • Mariehamns stad
 • Saltviks kommun
 • Sottunga kommun
 • Sunds kommun
 • Vårdö kommun
 • Ålands kommunförbund
 • De åländska grundskolorna
 • Förbundsstyrelserna för högstadiedistrikten
 • Direktioner och styrelser i landskapets skolor
 • Ålands prosteri
 • Medborgarinstitutet
 • Föreningen Hem och skola r.f.
 • Ålands lärarförening, r.f.
 • Ålands specialpedagogiska förening
 • Ålands barnträdgårdslärare r.f.
 • Ålands Ombudsmannamyndighet
 • Akava-Åland r.f.
 • FOA-Åland r.f.
 • TCÅ r.f.
 • ÅTFC r.f.
 • Tehy, Åland
 • Rädda Barnen på Åland
 • Ålands handikappförbund
 • Pusselfamiljen r.f.
 • Reseda
 • Ålands autimsspektrumförening r.f.
 • Ålands mångkulturella förening r.f.
 • Regnbågsfyren r.f.
 • Ålands hemundervisarförening r.f.
 • Waldorf Åland r.f.
 • Föreningen Ung Resurs r.f.
 • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM
 • Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS
 • Avdelningarna vid Ålands landskapsregering

Remisstiden går ut den 21 maj 2019.

Publicerad 17.4.2019
Uppdaterad 31.5.2019