Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands fiskevårdscentrum

Ålands fiskevårdscentrum ansvarar för fiskevården i landskapet. Fiskevårdens syfte är att upprätthålla och öka storleken hos viktiga fiskbestånd. Som åtgärder räknas att bevara och restaurera lek- och uppväxtområden för fisk, regleringar av fisket, följa med med utvecklingen hos fiskbestånd samt utplantering av fisk. Ålands fiskevårdscentrum producerar yngel av havsöring, gädda och sik för utplantering.

Publicerad 15.5.2015 kl. 14:53
Uppdaterad 13.1.2020 kl. 10:41