Ålands fiskevårdscentrum

Ålands fiskevårdscentrum ansvarar för fiskevården i landskapet. Fiskevårdens syfte är att upprätthålla och öka storleken hos viktiga fiskbestånd. Som åtgärder räknas att bevara och restaurera lek- och uppväxtområden för fisk, regleringar av fisket, följa med med utvecklingen hos fiskbestånd samt utplantering av fisk. Ålands fiskevårdscentrum producerar yngel av havsöring, gädda och sik för utplantering.

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 13.1.2020