Ålands fiskodling

Ålands fiskodling producerar yngel av havsöring, gädda och sik för utplantering.

Vid frågor angående utplantering och Guttorps fiskodling kontakta enhetschef Kaj Ådjers.

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 19.11.2019