Ålandskontoret i Helsingfors

Ålandskontoret i Helsingfors är landskapsregeringens kommunikationskontor och representerar landskapsregeringen i riket. Kontoret samordnar kontakter mellan aktörer inom politik, förvaltning och näringsliv i riket och på Åland, ansvarar för information om Åland till målgrupper i riket och om riket till åländska mål- och intressegrupper samt sköter bevakning och uppföljning av Ålandsinformation i riksmedia.

Kontoret ligger centralt i Helsingfors centrum och kan användas för möten och sammankomster av olika slag samt som arbetsutrymme i samband med uppdrag i Helsingfors.

Ålandsdelegationen sammanträder på kontoret.

Ålandskontoret samarbetar med riksdagen och den åländska riksdagsledamoten.

Besöksadress

Annegatan 22 A 3
00100 Helsingfors

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 2.2.2017