Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålandskontoret i Helsingfors

Ålandskontoret i Helsingfors är landskapsregeringens kommunikationskontor och representerar landskapsregeringen i riket. Kontoret samordnar kontakter mellan aktörer inom politik, förvaltning och näringsliv i riket och på Åland, ansvarar för information om Åland till målgrupper i riket och om riket till åländska mål- och intressegrupper samt sköter bevakning och uppföljning av Ålandsinformation i riksmedia.

Kontoret ligger centralt i Helsingfors centrum och kan användas för möten och sammankomster av olika slag samt som arbetsutrymme i samband med uppdrag i Helsingfors.

Ålandsdelegationen sammanträder på kontoret.

Ålandskontoret samarbetar med riksdagen och den åländska riksdagsledamoten.

Besöksadress

Annegatan 22 A 3
00100 Helsingfors

Porten på Annegatan i Helsingfors där man går in till Ålandskontoret.
Publicerad 15.5.2015 kl. 15:30
Uppdaterad 21.4.2020 kl. 10:43