Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Stiliserad bild på hus i olika storlekar och former, bland husen står en flaggstång med Ålands flagga

Digitaliseringsrådet

Ålands landskapsregering tillsatte i maj 2016 ett Digitaliseringsråd.

Mål och syfte

Regeringens mål och syfte med Digitaliseringsrådet var att komma med förslag på åtgärder och aktiviteteter i syfte att:

 • Möjliggöra en utveckling som moderniserar det åländska samhället inom it-området.
 • Skapa ett åländskt samhälle som är enklare, lättare och närmare för medborgarna, där de digitala lösningarna utgår från medborgarnas behov.

Digitaliseringsrådets medlemmar

Rådets medlemmar har bidragit med kunskap och insikter från fler kompetensområden.

Ordinarie ledamöter:

 • Ann-Sofi Perjus
 • Katarina Dahlman
 • Anders Ingves
 • Thomas Holmström
 • Thomas Lundberg, ordförande

Adjungerade ledamöter:

 • Dan E Eriksson
 • Tony Asumaa

Sekreterare: Mats Adamczak

10 olika möten och workshops har hållits. Rådet har också anlitat utomstående experter som exempelvis Sebastian Vidovic och Emma Tarandi (Knowit) och Pekka Sivonen (Tekes).

Varför digitalisering?

 • Ökat delaktighet och demokrati
 • Ålands attraktionskraft
 • Hållbarhet
 • Effektivitet
 • Omvärldsbehov
 • Tillgänglighet
 • Stordatanytta
 • Självbetjäning

Risker med digitalisering

 • Minskad personlig integritet
 • Minskad social samvaro, ”analog ensamhet”
 • ”Digital ensamhet”
 • Segregation
 • Digital stress
 • Digital sårbarhet
 • Digital utsatthet
 • Förändrat behov av arbetskraft
 • Snabb spridning av information utan kritisk granskning
 • Digitala vägval som utesluter Åland från digitala uppskattade tjänster
 • Tjänster och produkter blir för standardiserade

Digitaliseringsrådets fem rekommendationer

 1. Ta i bruk den föreslagna digitaliseringsprocessen.
 2. Säkra ett tydligt åländsk deltagande i närområdets digitaliseringsprojekt
 3. Låt den åländska lagstiftningen snabba upp digitaliseringen
 4. Öka de digitala färdigheterna hos alla ålänningar
 5. Inför ett snabbfotat arbetssätt med en hög leveranstakt

Vision: Åland 2.0

Enklare & Tryggare

Vision: Åland 2.0 Enklare & Tryggare, se filmen på vår YouTube-kanal

Publicerad 17.3.2017 kl. 11:26
Uppdaterad 17.3.2017 kl. 11:30