Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen är tillsynsmyndighet över lotteriverksamhet i enlighet med bestämmelserna i Lotterilagen - landskapslagen (1966:10) om lotterier.

Vid sidan av tillsynsuppgifterna ska Lotteriinspektionen även följa den allmänna utvecklingen inom de verksamhetsområden som regleras av lotterilagen, informera och ge anvisningar och råd gällande verksamhet som regleras av lotterilagen och relaterade författningar, samt arbeta preventivt genom att ta initiativ till nödvändiga förbättringar inom dessa områden. Lotteriinspektionen utfärdar även förordnanden i enlighet med vad som följer av lagstiftningen på området.

Lotteriinspektionens webbplats