Anbudsförfarande angående stöd för produktion av el för vindkraft

Publicerad 25.10.2019 14:03

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 18.12.2019 12:00

Meddelande om offentlig delgivning

Anbudsförfarande angående stöd för produktion av el för vindkraft

Anbudshandlingarna finns att hämta på landskapsregeringens webbplats

Publicerad 25.10.2019
Uppdaterad 25.10.2019