Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Begäran om utlåtande över förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogam för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland

Publicerad 21.12.2020 12:32

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 22.6.2021 16:15

Begäran om utlåtande över förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogam för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland

Meddelande om offentlig delgivning

Tidpunkt för publicering: 21.12.2020 kl.12:30

Detta meddelande, samt mer information om ämnet, har publicerats på landskapsregeringens elektroniska anslagstavla och webbplats den 21 december 2020. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet och informationen publicerades. Således har delgivning i det här fallet skett den 28 december 2020.

Närmare information om förslaget till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogram samt remissförfarandet:

 

 
Förslaget till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogam för perioden 2022-2027 för avrinningsdistriktet Åland är ute på remiss från den 22 december 2020 till och med den 22 juni 2021 kl. 16:15. Meddelandet och informationen om remissen finns tillgängligt på anslagstavlan åtminstone fram till dess.
 

Publicerad 21.12.2020 kl. 12:32
Uppdaterad 21.12.2020 kl. 12:32