Av centralnämnden för lagtingsval fastställt valresultat i lagtingsvalet

Publicerad 18.10.2023 13:55 | Uppdaterad 19.10.2023 11:09

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 31.12.2023 23:59

Meddelande om offentlig delgivning

Av centralnämnden för lagtingsval fastställt valresultat i lagtingsvalet som förrättades den 15 oktober 2023. Besvärsanvisning bilägges.