Färjetrafik Långnäs-Överö-Snäckö 2020-2022

Publicerad 24.10.2019 12:30

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 19.12.2019 23:59

Meddelande om offentlig delgivning

Beslöts att begära anbud för färjetrafik Långnäs-Överö-Snäckö 2020-2022 med ensidig option från beställarens sida att förlänga till 2024 enligt anbudsförfrågan.

Anbudshandlingarna finns att hämta på landskapsregeringens sida i det elektroniska upphandlingsverktyget E-avrop

Publicerad 24.10.2019
Uppdaterad 24.10.2019