Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037

Publicerad 18.2.2019 10:10

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 2.5.2019 23:59

Meddelande om offentlig delgivning

Färjetrafik Svinö-Mellanholm 2022-2037

Tidpunkt för publicering 5.12.2018 – 2.5.2019

Anbudshandlingarna finns att hämta på landskapsregeringens sida i det elektroniska upphandlingsverktyget E-avrop: https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=40443

Publicerad 18.2.2019
Uppdaterad 18.2.2019