Trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, Jomala

Publicerad 4.10.2022 10:03

Ett trafiktillstånd i Jomala lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil.

Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast 21.10.2022 kl. 16.00.

Information finns på landskapsregeringens hemsida