Upphandling av menförestrafik i södra Ålands skärgård 2019-2022

Publicerad 15.3.2019 00:01

Meddelandet är tillgängligt t.o.m. 9.5.2019 23:59

Meddelande om offentlig delgivning

Upphandling av menförestrafik i södra Ålands skärgård 2019-2022.

Tidpunkt för publicering 15.3-9.5.2019.

Anbudshandlingarna finns att hämta på landskapsregeringens sida i det elektroniska upphandlingsverktyget E-avrop: https://www.e-avrop.com/rax/e-Upphandling/Announcement.aspx?id=40463

Publicerad 15.3.2019
Uppdaterad 15.3.2019