Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

11.1.2019
Inkomna ärenden
11.1.2019
Tjänstemannabeslut
11.1.2019
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
11.1.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
11.1.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
11.1.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
10.1.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
10.1.2019
Inkomna ärenden
10.1.2019
Tjänstemannabeslut
10.1.2019
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
10.1.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
10.1.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
10.1.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
9.1.2019
Tjänstemannabeslut
9.1.2019
Inkomna ärenden
8.1.2019
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
8.1.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
8.1.2019
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
8.1.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
8.1.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017