Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

28.2.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
28.2.2019
Tjänstemannabeslut
28.2.2019
Skogsbruksbyrån, Näringsavdelningen
28.2.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
28.2.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
28.2.2019
Inkomna ärenden
27.2.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
27.2.2019
Inkomna ärenden
27.2.2019
Tjänstemannabeslut
27.2.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
26.2.2019
Tjänstemannabeslut
26.2.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
26.2.2019
Skogsbruksbyrån, Näringsavdelningen
26.2.2019
Fiskeribyrån, Näringsavdelningen
26.2.2019
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
26.2.2019
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
26.2.2019
Kulturbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
26.2.2019
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
26.2.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
26.2.2019
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017