Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

8.1.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
8.1.2019
Allmänna byrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
8.1.2019
Avtals- och pensionsbyrån, Finansavdelningen
8.1.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
8.1.2019
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
8.1.2019
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
8.1.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
8.1.2019
Inkomna ärenden
8.1.2019
Tjänstemannabeslut
7.1.2019
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
7.1.2019
Inkomna ärenden
7.1.2019
Tjänstemannabeslut
4.1.2019
Inkomna ärenden
4.1.2019
Tjänstemannabeslut
3.1.2019
Inkomna ärenden
3.1.2019
Tjänstemannabeslut
2.1.2019
Inkomna ärenden
2.1.2019
Tjänstemannabeslut
31.12.2018
Inkomna ärenden
31.12.2018
Tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017