Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

20.12.2018
Kulturbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
20.12.2018
Lagberedningen
20.12.2018
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
20.12.2018
Inkomna ärenden
20.12.2018
Lagberedningen
19.12.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
19.12.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
19.12.2018
Inkomna ärenden
19.12.2018
Tjänstemannabeslut
19.12.2018
Kulturbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
18.12.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
18.12.2018
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
18.12.2018
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
18.12.2018
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
18.12.2018
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
18.12.2018
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
18.12.2018
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
18.12.2018
Avtals- och pensionsbyrån, Finansavdelningen
18.12.2018
Inkomna ärenden
18.12.2018
Tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017