Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

28.5.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
28.5.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
28.5.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
28.5.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
28.5.2019
Inkomna ärenden
28.5.2019
Tjänstemannabeslut
28.5.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
28.5.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
28.5.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
28.5.2019
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
27.5.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
27.5.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
27.5.2019
Inkomna ärenden
27.5.2019
Tjänstemannabeslut
24.5.2019
Inkomna ärenden
24.5.2019
Tjänstemannabeslut
23.5.2019
Inkomna ärenden
23.5.2019
Lagberedningen
23.5.2019
Tjänstemannabeslut
23.5.2019
Avtals- och pensionsbyrån, Finansavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017