Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

15.2.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
15.2.2019
Inkomna ärenden
15.2.2019
Tjänstemannabeslut
15.2.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
15.2.2019
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
14.2.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
14.2.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
14.2.2019
Inkomna ärenden
14.2.2019
Tjänstemannabeslut
14.2.2019
Lagberedningen
13.2.2019
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
13.2.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
13.2.2019
Inkomna ärenden
13.2.2019
Tjänstemannabeslut
12.2.2019
Kulturbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
12.2.2019
Tjänstemannabeslut
12.2.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
12.2.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
12.2.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
12.2.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017