Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

12.2.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
12.2.2019
Kulturbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
12.2.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
12.2.2019
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
12.2.2019
Inkomna ärenden
11.2.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
11.2.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
11.2.2019
Inkomna ärenden
11.2.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
11.2.2019
Tjänstemannabeslut
8.2.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
8.2.2019
Inkomna ärenden
8.2.2019
Tjänstemannabeslut
7.2.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
7.2.2019
Tjänstemannabeslut
7.2.2019
Avtals- och pensionsbyrån, Finansavdelningen
7.2.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
7.2.2019
Inkomna ärenden
6.2.2019
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
6.2.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017