Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

23.5.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
23.5.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
23.5.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
23.5.2019
Lagberedningen
23.5.2019
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
23.5.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
23.5.2019
Lagberedningen
23.5.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
22.5.2019
Inkomna ärenden
22.5.2019
Tjänstemannabeslut
22.5.2019
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
22.5.2019
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
22.5.2019
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
21.5.2019
Allmänna byrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
21.5.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
21.5.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
21.5.2019
Inkomna ärenden
21.5.2019
Tjänstemannabeslut
21.5.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
20.5.2019
Tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017