Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över Bomarsunds bron
Vy över Bomarsunds bron

Nya Bomarsundsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron måste bytas ut då den har nått slutet på sin tekniska livslängd och har nedsatt bärighet. Bomarsundsbron i Sunds kommun spänner över Bomarsunds fästningsområde och Prästö på landsväg 2. Den byggdes 1958 som en bågbro med valv av betong med en totallängd på ca 67 m, en spännvidd på 58 m och en fri bredd på 4 m. Under bron är den segelfria höjden 3 m.

Den nya bron ska vara dubbelriktad med en GC-bana längs södra kantbalken. Syftet är att upprätthålla en godoch hållbar trafikförbindelse till den nordöstra delen av Åland för alla trafikslag, för en lång tid framåt. Nuvarande bro innebär en stor begränsning för både tung trafik och GC-trafikanter genom att bron har begränsad bärighet och växelvis enkelriktad trafik. Under projektet leds trafiken över en tillfällig trafiksäker trafiklösning intill dagens broläge.

 

 

 

Vad händer just nu?

Just nu arbetar vi med grundläggning för tillfällig bro och markarbeten för tillfällig vägförbindelse.

  • Entreprenadblock 1: Upphandlingen är klar och avtal tecknat med Eriksson Bygg Ab. Montage av tillfällig bro planeras kring årsskiftet 2020-2021.

  • Entreprenadblock 2: Upphandlingen är klar och avtal tecknas med Eriksson Bygg Ab vecka 42. Byggstart oktober 2020.

  • Entreprenadblock 3: Upphandling av entreprenaden startar V42 och byggstart planeras till april 2021. Entreprenadarbetena planeras, i sin helhet, vara klara under våren 2023.

 

Sänkt hastighet till 30 km/h genom entreprenadområdet och 20 km/h över den tillfälliga bron.

 

Löpande information om våra vägprojekt kan hittas på
www.kartor.ax

 

Publicerad 29.4.2020 kl. 14:12
Uppdaterad 14.1.2021 kl. 11:39