Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över tillfällig väg och bro som nu är öppen för trafik.
Vy över tillfällig väg och bro som nu är öppen för trafik.

Nya Brändöströmsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd. Bron är en hängbro, byggd 1958, förstärkt på 1980-talet och reparerad i två omgångar 2006 och 2010. Bron är idag viktbegränsad till 50 ton (fordonskombination), 26,5 ton (enskilt fordon) vilket medför att man inte kan använda fulla lastkapaciteten hos fordonskombinationer eller fordon när man trafikerar östra delen av Föglö.

Vad händer just nu?

Ute på Föglö vid Brändöströmsbron pågår arbetet med entreprenad för fullt och projektet ligger i fas med tidplan. Trafikomläggning är utförd och den tillfälliga bron har sedan i början på november satts i trafik. Rivningen av den befintliga hängbron är stort sett färdigställd. Vid landfäste 1, västra sidan, rensas de sista betongresterna bort för att få fram berget så att berget kan sprängas för att ge plats åt det nya landfästets bottenplatta. Genom dialog med Föglö kommun har kulören på brons huvudbalkar i stål bestämts till samma kulör som på Gollansbron. Balkarna kommer att målas i en ljus, gråblå nyans. Tillverkningen av brons huvudbalkar av stål har påbörjats hos stålleverantören.

 

 

 

 

 

 

Publicerad 6.2.2020 kl. 10:06
Uppdaterad 2.2.2021 kl. 16:47