Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Invigning av nya Brändöströmsbron
Invigning av nya Brändöströmsbron

Nya Brändöströmsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd. Bron är en hängbro, byggd 1958, förstärkt på 1980-talet och reparerad i två omgångar 2006 och 2010. Bron är idag viktbegränsad till 50 ton (fordonskombination), 26,5 ton (enskilt fordon) vilket medför att man inte kan använda fulla lastkapaciteten hos fordonskombinationer eller fordon när man trafikerar östra delen av Föglö.

Vad händer just nu?

Brändöströmsbron invigdes med pompa och ståt den 16 juni 2022. 
Drygt 100 personer deltog i invigningen där det bjöds på tårta och tal.
Entreprenaden är slutbesiktigad och nästan färdigställd. Kvarstår gör beläggningsarbeten och återställningsarbeten mot fastighet.

 

Invigningen av Brändöströmsbron
Invigningen av Brändöströmsbron

 

 

 

 

 

Publicerad 6.2.2020 kl. 10:06
Uppdaterad 1.9.2022 kl. 15:09