Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Vy över tillfällig väg och bro som nu är öppen för trafik.
Vy över tillfällig väg och bro som nu är öppen för trafik.

Nya Brändöströmsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Tillfällig bro är öppen för trafik!

Från och med torsdag den 5 november 2020 stänger vi av Brändöströmsbron och öppnar den tillfälliga vägen och bron. Under entreprenadtiden leds trafiken ner på en tillfällig vägförbindelse och över en tillfällig bro till andra sidan av sundet. 
Därifrån leds trafiken på nybyggd tillfällig väg tillbaka upp till landsvägen österut. Den nya bron ska vara färdigställd oktober 2022.

 

Vad händer just nu?
Vad händer just nu?

Vad?
Från och med torsdag den 5 november 2020 stänger vi av Brändöströmsbron och öppnar den tillfälliga vägen och bron. Därefter fortsätter arbetet med att riva befintlig bro.
Varför?
Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd.
Tid?
Juni-oktober 2020
Byggnation av tillfällig vägförbindelse och tillfällig bro.
Okt-nov 2020
Rivning av nuvarande bro och flytt av trafik.
Nov 2020-okt 2022
Byggnation av ny bro med tillhörande vägbyggnadsarbeten samt rivning av tillfällig vägförbindelse inkl. tillfällig bro

Hur påverkar det mig?

  • Under entreprenadtiden leds trafiken ner på en tillfällig vägförbindelse och över en tillfällig bro till andra sidan av sundet. Därifrån leds trafiken på nybyggd tillfällig väg tillbaka upp till landsvägen österut.
  • Den tillfälliga bron planeras av entreprenören och ska uppfylla reducerade lastkrav för allmänna vägar där största totalvikten för fordonskombinationer är begränsad till 60 ton och enskilda fordon till 32 ton.
  • Den tillfälliga bron blir ca 4 m bred med ett körfält. Då man kommer att ha sikt över hela bron sker trafiken växelvis över bron utan trafikljus. Trafikmängden på platsen är så liten att lätt trafik samsas med fordonstrafiken på den tillfälliga bron.

Hur påverkar entreprenaden båttrafiken under Brändöströmsbron?
Farledsområdet som omfattas av entreprenadområdet stängs av för allmän båttrafik under entreprenadtiden av säkerhetsskäl.

Sänkt hastighet till 30 km/h genom entreprenadområdet och 20 km/h över den tillfälliga bron.

På omfartsvägen och genom entreprenadområdet kommer hastighetsbegränsningen att vara 30 km/h och 20 km/h över den tillfälliga bron, och där tillåts endast växelvis trafik i en fil.

Vad händer just nu?

Bakgrund

Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd. Bron är en hängbro, byggd 1958, förstärkt på 1980-talet och reparerad i två omgångar 2006 och 2010. Bron är idag viktbegränsad till 50 ton (fordonskombination), 26,5 ton (enskilt fordon) vilket medför att man inte kan använda fulla lastkapaciteten hos fordonskombinationer eller fordon när man trafikerar östra delen av Föglö.

 

Publicerad 6.2.2020 kl. 10:06
Uppdaterad 12.11.2020 kl. 15:10