Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Gjuten brobana
Gjuten brobana

Nya Brändöströmsbron

Broutbytesprojektet 2017-2027

Den nuvarande bron har nått slutet på sin tekniska livslängd. Bron är en hängbro, byggd 1958, förstärkt på 1980-talet och reparerad i två omgångar 2006 och 2010. Bron är idag viktbegränsad till 50 ton (fordonskombination), 26,5 ton (enskilt fordon) vilket medför att man inte kan använda fulla lastkapaciteten hos fordonskombinationer eller fordon när man trafikerar östra delen av Föglö.

Vad händer just nu?

Vägbyggnadsarbeten pågår både väster och öster om bron.
Broräcken är nu monterade på bron och vi förbereder för vattenisolering av brobanan
Återställningsarbeten samt rivning av tillfälliga bron utförs under våren och sommaren 2022.

 

 

 

 

 

Publicerad 6.2.2020 kl. 10:06
Uppdaterad 21.12.2021 kl. 13:55