Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Aktuella beslut och rekommendationer

Aktuella beslut av landskapsregeringen

26.11.2020 ÅLR 2020/2268 Social- och hälsovårdsministeriets anvisning om åtgärder enligt lagen om smittsamma sjukdomar för att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

26.11.2020 ÅLR 2020/8256 Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland

24.11.2020 ÅLR 2020/2186 Förlängning av avvikelse från tillämpningsanvisningen till 9 § i landskapets allmänna tjänstekollektivavtal 

3.11.2020 ÅLR 2020/2211 Tillämpningsanvisning under covid-19 pandemin till 14 § rätten till lön vid vissa andra tjänstledigheter i allmänna tjänstekollektivavtalet

30.10.2020 ÅLR 2020/8257 Ålands landskapsregerings rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde

22.10.2020 ÅLR 2020/6701 Distribution av kostnadsfria ansiktsmasker för användning i situationer då man inte kan undvika närkontakter i kollektivtrafiken under perioder då det förekommer samhällssmitta på Åland

29.7.2020 ÅLR 2020/5942 Landskapsregeringens rekommendation om besök i enheter för vård och omsorg dygnet runt under coronavirusepidemin

24.3.2020 ÅLR 2020/2332 Tillfällig ändring av flexgränser

Aktuella rekommendationer och annan information från landskapsregeringen

26.11.2020 Reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland (pdf)

30.10.2020 Rekommendation om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde (pdf)

5.11.2020 Information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid inresa till landskapet Åland

3.11.2020 Uppdaterade anvisningar för grundskolan gällande frivillig karantän samt användning av ansiktsmask

2.11.2020 Uppdaterade rekommendationer till landskapets skolor gällande ordnandet av undervisning under Covid-19 pandemin

02.11.2020 Förebyggande av coronavirussmitta vid enheter för vård och omsorg dygnet runt - uppdaterad version

30.10.2020 FAQ Karantän

22.10.2020 Uppdaterad rekommendation gällande utdelning av gratis ansiktsmasker till personer över 15 år som åker kollektivtrafik på Åland i händelse av konstaterad Covid-19-samhällssmitta

15.10.2020 FAQ Offentliga tillställningar

21.9.2020 Uppdaterad rekommendation till anordnare av utbildning och småbarnspedagogik under Coronavirusepidemin

2.7.2020 Karantän i anslutning till kryssning (pressmeddelande)

6.5.2020 Städrutiner vid stuguthyrning

27.3.2020, uppdaterad 30.6.2020 Allmän information och rekommendationer angående kommunernas socialvård

25.3.2020 FAQ Husdjur

Publicerad 11.11.2020 kl. 11:35
Uppdaterad 26.11.2020 kl. 11:00