Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Exitstrategi

Landskapsregeringen har fattat beslut om en planerad exitstrategi som ska genomföras i tre steg. För steg 2 och 3 har en principdiskussion förts och formella beslut fattas senare.

Steg 1: 21 maj - 3 juni (beslutat 20.5.2021)

 • I ett första steg har landskapsregeringen beslutat att ytterligare lätta på begränsningarna av offentliga tillställningar utomhus. Om man följer de uppdaterade anvisningarna är det under denna period möjligt att anordna offentliga tillställningar i avgränsade områden utomhus för upp till 100 personer och upp till 500 personer om det dessutom finns en på förhand reserverad plats (se Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 21 maj - 3 juni). Enligt de uppdaterade anvisningarna ska avståndet mellan grupper vara minst 2 meter inomhus och 1,5 meter i avgränsade områden utomhus.

  Ålands landskapsregerings beslut om offentliga tillställningar på Åland under perioden 21 maj - 3 juni

 • Under denna period görs inga ytterligare lättnader gällande offentliga eller privata tillställningar inomhus, ej heller gällande hobbyverksamhet inomhus. För dessa gäller fortsatt maximalt 50 personer inomhus om man följare anvisningar.
 • Ett undantag för fullt vaccinerade personer från rekommendation om frivillig karantän efter inresa från riskområde införs från 24.5.2021.

Steg 2: 4 juni till månadsskiftet juni-juli

 • Under förutsättningen att epidemiläget fortsatt är gynnsamt på Åland planeras:
 • Lättnader gällande offentliga tillställningar, privata tillställningar och hobbyverksamhet inomhus.
 • Avvecklande av rekommendation om distansarbete.
 • Särskilda rekommendationer till vaccinerade personer om hur man kan normalisera livet men fortsatt vidta vissa försiktighetsåtgärder.  

Steg 3: Från månadsskiftet juni-juli till skolstart höstterminen 2021

 • Under förutsättningen att epidemiläget fortsatt är gynnsamt på Åland och alla i riskgrupp och alla över 40 år erbjudits en första dos vaccin planeras en ny handlingsplan tas i bruk med mindre begränsningar i de olika epidemifaserna gällande:
  • Offentliga tillställningar, privata tillställningar och hobbyverksamhet.
  • Rekommendation om munskydd i kollektivtrafik och på allmän plats.
  • Förplägnadsrörelser (beslut fattas av Finlands regering vad gäller serverings- och öppethållningstider).
 • Smittskyddsåtgärder gällande inresande från riskområden kommer beslutas om efter att besked kommit om vilka inresebegränsningar som ska gälla efter 15.6.2021. Beslut kommer anpassas till epidemisituationen på Åland, i närregionerna, i Europa och i världen.
Publicerad 21.5.2021 kl. 10:35
Uppdaterad 21.5.2021 kl. 10:35