Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid resa till och från Åland

Uppdaterad 3.2.2022

Gränskontrollen vid de inre gränserna, mellan Finland och alla Schengenländer, upphörde den 31 januari. Däremot fortsätter begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fram till den 14 februari. Beslutet trädde i kraft den 1 februari 2022.

Se gränsbevakningsväsendets webbplats för närmare information om den inre gränskontrollen: Gränsbevakningsväsendet

Observera att bestämmelserna om skyldighet att visa upp covid-19 intyg och delta i covid-19 test efter inresa till Finland i smittskyddslagen även fortsättningsvis är i kraft.

Skyldighet att visa upp covid-19 intyg och delta i covid-19 test efter inresa

På grund av temporära bestämmelser i smittskyddslagen ska alla personer som reser in till Finland kunna visa ett covid-19 intyg eller delta i covid-19 test efter ankomst, med vissa undantag. De temporära 16 a - g §§ i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till 30.6.2022. Bestämmelsen upphör att gälla från och med 1.7.2022.

Läs mer under rubriken Skyldighet att visa covid-19 intyg och delta i covid-19 test efter inresa som du hittar i menyn härintill.

En kortfattad sammanfattning ”Översikt, regler vid inresa, uppdaterad 28 december 2021” hittar du under Bilagor härintill.

Utrikesministeriets rekommendation om resor

Rekommendationer om resor på Utrikesministeriets webbplats.

Utrikesministeriets webbplats

 

Publicerad 25.9.2020 kl. 16:18
Uppdaterad 30.6.2022 kl. 08:44