Information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid resa till och från Åland

Uppdaterad 3.2.2022

Gränskontrollen vid de inre gränserna, mellan Finland och alla Schengenländer, upphörde den 31 januari. Däremot fortsätter begränsningarna i trafiken över de yttre gränserna fram till den 14 februari. Beslutet trädde i kraft den 1 februari 2022.

Se gränsbevakningsväsendets webbplats för närmare information om den inre gränskontrollen: Gränsbevakningsväsendet

Observera att bestämmelserna om skyldighet att visa upp covid-19 intyg och delta i covid-19 test efter inresa till Finland i smittskyddslagen även fortsättningsvis är i kraft.

Skyldighet att visa upp covid-19 intyg och delta i covid-19 test efter inresa

På grund av temporära bestämmelser i smittskyddslagen ska alla personer som reser in till Finland kunna visa ett covid-19 intyg eller delta i covid-19 test efter ankomst, med vissa undantag. De temporära 16 a - g §§ i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till 30.6.2022. Bestämmelsen upphör att gälla från och med 1.7.2022.

Läs mer under rubriken Skyldighet att visa covid-19 intyg och delta i covid-19 test efter inresa som du hittar i menyn härintill.

En kortfattad sammanfattning ”Översikt, regler vid inresa, uppdaterad 28 december 2021” hittar du under Bilagor härintill.

Utrikesministeriets rekommendation om resor

Rekommendationer om resor på Utrikesministeriets webbplats.

Utrikesministeriets webbplats