Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Information om åtgärder för att minska risk för smitta av covid-19 vid resa till och från Åland

Reviderad 20.10.2021

Rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet upphörde 13.8.2021.

Beslut om upphörande av frivillig karantän kan du läsa under Bilagor härintill.

Gränskontrollerna vid de inre gränserna upphörde 26 juli 2021. Med inre gränser avses gränser mellan Finland och andra Schengenländer.

Skyldighet att visa covid-19 intyg och delta i covid-19 test efter inresa

På grund av en förlängning av de temporära ändringarna av smittskyddslagen ska alla personer som reser in till Finland under perioden 16.10.2021-31.12.2021 kunna visa ett covid-19 intyg eller delta i covid-19 test efter ankomst, med vissa undantag.

Läs mer under rubriken Skyldighet att visa covid-19 intyg och delta i covid-19 test efter inresa som du hittar i menyn härintill.

En kortfattad sammanfattning ”Översikt, regler vid inresa, uppdaterad 26 juli 2021” hittar du under Bilagor härintill.

Utrikesministeriets rekommendation om resor

Rekommendationer om resor på Utrikesministeriets webbplats.

Utrikesministeriets webbplats

Skyddsåtgärder inför och under resa

  • Ta reda på det lokala smittläget på destinationsorten, undvik om möjligt att resa till områden med omfattande smittspridning.
  • Känner du dig det minsta sjuk innan avfärd ska du avboka resan och stanna hemma. Rederiet kan avvisa passagerare som uppvisar symtom på covid-19.
  • Ta reda på nationella eller lokala rekommendationer och restriktioner på destinationsorten och följ dessa noga. För vissa länder gäller särskilda inresebegränsningar, krav på intyg på vaccinering och/eller negativt test för att möjliggöra inresa, karantän på destinationsorten och andra regler. Du behöver själv ta reda på vad som gäller i det land eller den region du planera resa till.
  • Under resan; Följ noggrant myndigheternas, rederiernas och flygbolagens anvisningar om hygien, avstånd och munskydd. För närmare information, se rederiernas och flygbolagens egna webbplatser.
  • Ladda ner eventuell lokal mobilapplikation för smittspårning. I Finland används Coronablinkern .
  • Ta reda på var du kan testa dig på destinationsorten om du får symtom under resa.
  • Vid hemkomst, var särskilt noggrann med att följa allmänna rekommendationer för att minska smittrisken.

Om du blir sjuk under resan

Passagerare ska omedelbart kontakta besättningen vid symtom. Rederierna har rutiner för att isolera personer som insjuknar under resan och rutiner för kontakten med sjukvården i destinationshamnen.  För resenärer med Åland som slutdestination finns anvisningar på ÅHS webbplats:

Åtgärder vid misstanke om att en person på en färja kan ha Covid-19 infektion då slutdestination är en hamn på Åland, pdf på ÅHS webbplats

Testning vid symtom efter inresa till Åland

Testa dig om du efter inresa får symtom på covid-19, även mycket lindriga. Närmare information och anvisningar om bokning av covid-19 test vid och efter ankomst finns på ÅHS webbplats. 

ÅHS webbplats

Ring ALLTID före besök till hälso- och sjukvården.

Ta kontakt med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), närmare anvisningar finns på ÅHS webbplats.

ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313

  • Öppen på vardagar kl. 8-16, lördagar, söndagar och helgdagar kl. 9-16.
  • Vid akuta, svåra symtom, ring 112!

Mer information

Landskapsregeringens informationstelefon

Om det finns frågor om coronasituationen som inte är vårdrelaterade finns landskapsregeringens informationstelefon +358 18 25572 eller +358 18 25573. Det går också att e-posta informationstelefonen: infotelefon@regeringen.ax

Ålands landskapsregerings information om covid-19: https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19

För frågor om gränsövergång hänvisar landskapsregeringen till Gränsbevakningsväsendet:

Gränsbevakningens webbplats

Coronatelefonen vid Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Telefon +358 18 535 313. Öppen på vardagar kl. 8-16, lördagar, söndagar och helgdagar kl.9-16.

Publicerad 25.9.2020 kl. 16:18
Uppdaterad 20.10.2021 kl. 10:51