Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Meddelanden från andra myndigheter

Här publiceras information från andra myndigheter än Ålands landskapsregering.

Arbetshälsoinstitutet

Allmänna anvisningar om hur arbetsgivare ska förhålla sig till coronaviruset och också annan information om arbetsplatser och Covid-19 finns nu samlat på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Information för arbetsgivare på Arbetshälsoinstitutets webbplats

Fordonsmyndigheten

Information från Fordonsmyndigheten om deras verksamhet under coronaviruspandemin

Gränsbevakningen

Instruktioner gällande gränsövergång från och med 24.8.2020 på gränsbevakningens webbplats

Kontaktuppgifter till gränsbevakningen, coronarelaterade frågor

Polisen

Information från polisen på webbplatsen polisen.ax

Statsrådet

Statsrådets beslut om begränsningarna i gränstrafiken från och med den 15 juni

Publicerad 19.3.2020 kl. 14:24
Uppdaterad 31.8.2020 kl. 12:44