Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Mun- och nässkydd

Landskapsregeringens rekommendation till allmänheten till och med 20.1.2022:

Användning av mun- och nässkydd rekommenderas i kollektivtrafiken och på allmän plats inomhus för alla som fyllt 12 år då man inte kan hålla avstånd.

Det rekommenderas emellertid inte användning av mun- och nässkydd om användningen innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av mun- och nässkydd. Mun- och nässkydd lämpar sig inte heller för små barn, eftersom man måste vara lite äldre för att kunna använda masken enligt anvisningarna (Institutet för hälsa och välfärd).

Distribution och utdelning av kostnadsfria mun- och nässkydd till alla som fyllt 12 år och använder kollektivtrafik på Åland

Enligt landskapsregeringens beslut ÅLR 2020/6701 (5.1.2022).

Utdelning av kostnadsfria mun- och nässkydd gäller 5.1-20.1.2022 inom landskapet Åland för alla som har fyllt 12 år och använder kollektivtrafik vilket även inkluderar skärgårdsfärjor och matartrafik, vid tidpunkter då det rekommenderas användning av mun- och nässkydd i kollektivtrafiken.

Följande ställen distribuerar mun- och nässkydd till personer som fyllt 12 år och använder kollektivtrafiken:

  • Berörda skolor delar ut till elever som är över 12 år (fr.o.m. årskurs 7). 
  • Ålandstrafikens kontor i Mariehamn, gäller alla personer som åker kollektivtrafik, förutom skolelever.
  • Ålandstrafiken distribuerar till de kommuner som har matartrafik. Kommunerna sköter själva utdelningen av mun- och nässkydd i respektive kommun till personer som använder matartrafiken.
  • Bussbolagen distribuerar även till de passagerare som inte har haft möjlighet att hämta på förhand eller har glömt att ta med sig mun- och nässkydd eller som åker sporadiskt.

Såväl distributionssättet som landskapsregeringens beslut om att distribuera mun- och nässkydd utan avgift kan komma att revideras.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har en förevisningsvideo hur man använder ansiktsmask:

THLs video om hur man använder en ansiktsmask     

Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå  

Enligt landskapsregeringens beslut ÅLR 2022/52 (5.1.2022).

För att förebygga coronavirussmitta kommer mun- och nässkydd att distribueras till skolor och delas ut till elever från och med årskurs 7 samt till elever vid Ålands gymnasieskolor, Ålands folkhögskola och Ålands musikinstitut då undervisningen genomförs som närundervisning. Distribution och utdelning av mun- och nässkydd i skolorna sker under perioden från och med den 10.1.2022 till och med den 3.2.2022 förutsatt att undervisningen genomförs som närundervisning och samarbetsgruppen rekommenderar användning av mun- och nässkydd i skolorna. Ålands hälso- och sjukvård tillhandahåller mun-och nässkydd till berörda skolor.

En förändring av epidemiläget under den angiva perioden kan göra att rekommendationen för användning av mun- och nässkydd i skolorna kan omprövas samt även beroende på situationen förlängas.

Mun- och nässkydd som distribueras och delas ut i kollektivtrafik och i skolor är CE-märkta för engångsbruk kirurgiska mun- och nässkydd.

Publicerad 4.12.2020 kl. 09:33
Uppdaterad 7.1.2022 kl. 13:16