Mun- och nässkydd

Från och med 5 mars kl 00.00:

Upphörde landskapsregeringens rekommendation om att använda mun- och nässkydd i kollektivtrafiken och på allmän plats när man inte kan hålla avstånd för alla som är äldre än 12 år.

Upphörde rekommendationen att använda mun- och nässkydd i skolor från och med årskurs 7.

I och med att rekommendationen att använda mun- och nässkydd upphörde, upphörde även distributionen av kostnadsfria mun- och nässkydd till kollektivtrafiken.