Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Mun- och nässkydd

Från och med 5 mars kl 00.00:

Upphörde landskapsregeringens rekommendation om att använda mun- och nässkydd i kollektivtrafiken och på allmän plats när man inte kan hålla avstånd för alla som är äldre än 12 år.

Upphörde rekommendationen att använda mun- och nässkydd i skolor från och med årskurs 7.

I och med att rekommendationen att använda mun- och nässkydd upphörde, upphörde även distributionen av kostnadsfria mun- och nässkydd till kollektivtrafiken.

Publicerad 4.12.2020 kl. 09:33
Uppdaterad 8.3.2022 kl. 15:11