Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Förbudet mot offentliga tillställningar upphör från och med 27.8.2021.

  • Landskapsregeringen rekommenderar att arrangörer av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster följer landskapsregeringens särskilda anvisningar
Publicerad 4.12.2020 kl. 09:40
Uppdaterad 31.8.2021 kl. 10:56