Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster upphör från och med 11.2.2022.

Evenemangsarrangörerna ska fortsättningsvis följa hygienbestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Denna bestämmelse upphör att gälla från och med 1.7.2022. Landskapsregeringen konstaterar att det nu finns ett lagförslag ute på remiss där det föreslås att denna bestämmelse fortsättningsvis kommer att gälla till och med 31.12.2022. Landskapsregeringen återkommer med mer information när de nya temporära ändringarna träder i kraft.

Landskapsregeringen rekommenderar att alla arrangörer av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster följer landskapsregeringens särskilda anvisningar, se bilagor här intill.

FAQ Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster