Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster upphör från och med 11.2.2022.

Evenemangsarrangörerna ska fortsättningsvis följa hygienbestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Landskapsregeringen rekommenderar att alla arrangörer av offentliga tillställningar och alllmänna sammankomster följer landskapsregeringens särskilda anvisningar, se bilagor här intill.

FAQ Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Publicerad 4.12.2020 kl. 09:40
Uppdaterad 11.2.2022 kl. 08:58