Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Begränsningar av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster upphör från och med 11.2.2022.

Evenemangsarrangörerna ska fortsättningsvis följa hygienbestämmelserna i 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Denna bestämmelse upphör att gälla från och med 1.7.2022. Landskapsregeringen konstaterar att det nu finns ett lagförslag ute på remiss där det föreslås att denna bestämmelse fortsättningsvis kommer att gälla till och med 31.12.2022. Landskapsregeringen återkommer med mer information när de nya temporära ändringarna träder i kraft.

Landskapsregeringen rekommenderar att alla arrangörer av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster följer landskapsregeringens särskilda anvisningar, se bilagor här intill.

FAQ Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Publicerad 4.12.2020 kl. 09:40
Uppdaterad 30.6.2022 kl. 09:10