Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

12.5.2020 Information rörande förlängning av statsrådets förordning om befogenheter enligt beredskapslagen

Till kommunerna och Ålands kommunförbund
12.5.2020

Statsrådet utfärdade den 6.5.2020 en förordning (FFS 308/2020, bilaga) om fortsatt utövning av befogenheterna i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen (FFS 1552/2011). Förordning FFS 308/2020 är i kraft även på Åland.  

Enligt 3 § i förordningen förlängs rätten att tillfälligt avstå från iakttagandet av föreskrivna frister vid bedömning av servicebehovet i enlighet med 36 § i socialvårdslagen. Rätten förlängdes till och med den 30.6.2020. På Åland tillämpas 40 a § i socialvårdslagen (710/1982), genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, istället för 36 § i socialvårdslagen (1301/2014).

Kontaktperson

Socialvårdsbyråchef Maj-Len Österlund

telefon +358 18 25280

maj-len.osterlund@regeringen.ax

Publicerad 12.5.2020 kl. 13:13
Uppdaterad 19.5.2020 kl. 10:35