Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

13.4.2020 Förtydligande vad gäller besök vid äldreboende inklusive gå på promenad med den äldre.

Förtydligande vad gäller besök vid äldreboende inklusive gå på promenad med den äldre.

Som informerades på landskapsregeringens pressträff 9 april, så är det för närvarande förbjudet att besöka äldre på boenden. Rent formellt gäller förbudet besök till äldreboendets byggnad. Det finns inget formellt förbud att den boende går ut på promenad.

Landskapsläkarens rekommendation är: Låt bli dessa besök och eventuella promenader.

Går man ändå ut på promenad ska man vara strikt:

Inte göra detta om man har det minsta symptom.
Har man generellt följt regler i sitt vardagsliv så som social distansering, hygien etc så minskar risken att bära på smittan.
Håll avstånd till den som du promenerar med: två meter.

Men, för att vara på den säkra sidan bör man undvika besök inklusive promenader.

Publicerad 13.4.2020 kl. 13:28
Uppdaterad 19.5.2020 kl. 10:51