Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

9.4.2020 Förtydligande av social och hälsovårdsministeriets förordning

(61/S2/9042020)

Förtydligande av social och hälsovårdsministeriets förordning av den  9.4.2020:

Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården (FFS 197/2020)

Lagstiftning

Avvikelser:

På Åland tillämpas socialvårdslag (FFS 710/1982) genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Hänvisningen till socialvårdslagens 36 § 2 mom. i förordningens 3 § ska därför vara 40a § 2 mom. i gällande socialvårdslag.

Publicerad 9.4.2020 kl. 17:18
Uppdaterad 19.5.2020 kl. 10:53