Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

9.4.2020 Förtydliganden utgående från SHM:s anvisning till den del de omfattar socialvård

62/S2/9042020

Förtydliganden utgående från SHM:s anvisning till den del de omfattar socialvård

Social- och hälsovårdsministeriets anvisning till kommunerna om olika sätt att tillhandahålla arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och vissa socialvårdstjänster under covid-19-epidemin

Se social- och hälsovårdsministeriets anvisning (bilaga 1)

Dessa förtydliganden av social- och hälsovårdsministeriets anvisning omfattar endast socialvården och är endast ett komplement till dessa anvisningar. Det här är aktuellt bland annat på grund av att lagstiftningen på Åland till viss del skiljer sig från rikets lagstiftning.

Allmänt

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdade den 20 mars 2020 en anvisning om de kommunala social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå.

Avvikelse:

Ålands landskapsregering, utskick 26.3.2020; Förtydliganden utgående från SHM:s anvisningar till den del de omfattar socialvård - Social- och hälsovårdsministeriets anvisning: beaktande av undantagssituationen på grund av covid-19 inom social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå (20.3).

Social- och hälsovårdsministeriets rekommendation och principer vid ordnande av arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Avvikelse:

Socialvårdslag (FFS 710/1982) tillämpas på Åland med stöd av landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. På Åland har lag (FFS 2001/189) om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte inte antagits.

Annan socialservice

Avvikelse:

Socialvårdslag (FFS 710/1982) tillämpas på Åland med stöd av landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Därav omfattas inte socialvårdslag (1301/2014)17 § Social rehabilitering. De anvisningar som ges för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, kan beroende på fallet tillämpas på tex. arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med 27 e § i gällande socialvårdslag.

Kontaktperson

Gunilla Lindqvist
Specialsakkunnig, funktionshinder                                                        
Social- och miljöavdelningen                        
Ålands landskapsregering                                                                    
+358 18 25000 (vxl)                                                                              
gunilla.lindqvist@regeringen.ax                          

Publicerad 9.4.2020 kl. 17:41
Uppdaterad 19.5.2020 kl. 10:56